Услуги

Преглед и диагностика

Функционалната диагностика е процес, при който кинезитерапевтът изследва, анализира и оценява мускулно-скелетната система (опорно-двигателния апарат) на пациента. На база на функционалната оценка се прави прогноза, след което се разработва персонализиран план за лечение – краткосрочен и дългосрочен.

Кинезитерапия / Рехабилитация

Кинезитерапията се прилага с цел превенция, лечение и оптимално възстановяване на двигателната и функционалната активност на човека. В процедурата могат да се включат широк набор от методи и средства като: мануална терапия, електротерапия, кинезиотейпинг, лечебна гимнастика, масаж и много други.

Спортно възстановяване

Бързото и качествено възстановяване след тежки физически натоварвания е от ключово значение за постигането на по-добри резултати както при професионалните спортисти, така и при хората, които спортуват изцяло любителски. Процедурата е комплексна и включва: масаж, дълбокотъканен масажор и пресотерапия.

Електротерапия и ултразвук

Процедурите с ултразвук и различни видове елелектрически ток са широко застъпени в практиката при лечението на множество заболявания и травми на опорно-двигателния апарат и нервната система. В зависимост от целта на прилагане, най-често се използват: интерферентен ток, електростимулация, ТЕНС и др.

Мануална терапия

Мануалната терапия не е масаж и не трябва да се асоциира с термини като „изпукване“, „наместване“, „отщипване“ и т.н. Двата най-чести симптома срещу, които е насочена мануалната терапия са болка и ограничен обем на движение в ставите и  мускулите. Работи най-добре  в комбинация с подходящи упражнения.

Кинезиотейпинг

Кинезиотейпингът е лечебен метод, чрез който се повлиява на определена част от тялото да възвърне своята нормална функция чрез залепване върху кожата на еластичен тейп (самозалепваща се лента). Другите основни ефекти са свързани с намаляването на болката и оказването на значителен стабилизиращ ефект.

Лечебна гимнастика

Лечебната или още изправителната гимнастика е един от основните методи в кинезитерапията за коригиране на неправилна стойка и повлияване на мускулно-скелетните дисфункции. Упражненията, които се изпълняват са индижидуални, систематизирани и целенасочени спрямо конкретния проблем на всеки пациент.

Пресотерапия / Лимфодренаж

Пресотерапията е процедура, при която със специализиран апарат „Normatec“ се оказва терапевтичен ефект върху лимфната и кръвоносната система. Принципа на действие се осъществява чрез стимулиране движението на лимфната течност с многокамерни маншети тип „ботуш“ за краката или тип „ръкав“ за ръцете

TheraGun / Hypervolt

Процедурите с ултразвук и различни видове елелектрически ток са широко застъпени в практиката при лечението на множество заболявания и травми на опорно-двигателния апарат и нервната система. В зависимост от целта на прилагане, най-често се използват: интерферентен ток, електростимулация, ТЕНС и др.

Achedaway / RockPods

Предимството при работата с вендузите на Achedaway / RockPods е че позволяват комбинацията на активни движения и разтягания, докато са поставени на проблемната зона. По този начин микроциркулацията в областта се повишава и това води до обезболяване и увеличаване обема на движение на третирания участък.

Шийна екстензия

Шийната екстензионна терапия представлява процедура, при коята се използва специален уред, чрез който се прилага теглителна сила върху гръбначния стълб. Използва се за намаляване на натиска върху нервите и прешлените, който се получва при дискова херния, главоболие, терапия след фрактура на прешлени и други.

Домашна рехабилитация

Услугата е насочена към пациенти, на които се налага продължително лечение и възстановяване поради претърпяна операция или заболяване. Ранното започване на процедури е изключително важно с оглед предотвратяване на редица усложнения, които могат да се проявят вследствие на залежаване и обездвижване.

Ще се радваме да отговорим на вашите запитвания